Mustafa Kemal Atatürk Mason Mudur ?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Süleyman Hilmi Tunahan ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazılarımızdan o kadar rahatsız olanlar var ki gerek sitemize gerek sosyal medya hesaplarımıza bu konuların yazılmaması için binlerce baskı ve kara propaganda ile çamur at izi kalsın şeklinde , şer odakları çalışmalarını itina ile yapmaya devam ediyorlar.

Rabbimize şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalarımızı okuyan , araştıran ya hocam bu da böylemi imiş ? biz senelerdir böyle duyduk ve hiç araştırmadık daha neler göreceğiz diyenlerin olması da en azından çalışmalarımızın meyve verdiğinin bir göstergesi olmakla birlikte bizlerde açık söylemek gerekirse sizlerden bilmediklerimiz duyup araştırmaya koyulduğumuzu da itiraf etmek isteriz.

Mustafa Kemal Atatürk Mason Mudur ?

İyi ve bizi desteklemese de kötülüğü ve kibir barındırmayan hasetlik yapmayan takipçilerimizden Rabbimiz razı olsun. Diğer zan ve kin besleyenler içinse Rabbimize dua edelim inşallah. Tıpkı peygamberimizin taif yolculuğunda dediğini diyelim. Allah’ım bilmiyorlar bilseler yapamazlardı.!

Süleymanlılar Ataürk’e Düşman mı? İsimli yazımızda aldığımız eleştirilerden bir tanesi ”Mustafa Kemal Atatürk bir masondur , nasıl olur da Süleyman Hilmi Tunahan ile yan yana koyabilirsiniz veya nasıl Süleymanlılar , Atatürk’e düşman olmasın ki !” şeklindeki eleştirilerdi.

Bizlere bu eleştirileri yapan insanların bazılarının ciddi manada hatalı insanlardan Tarih dersini öğrendiğine bazılarının ise sadece Süleymanlılarda hurafi (yalan) söylemlerden etkilenerek kulaktan duyma bilgiler edindiğini ve bunları duygusal olarak bizlere eleştirisel nitelikte olduğunu kişiler ile yaptığımız sohbet ve bilgi alışverişinden anlamış bulunmaktayız. 

Bizlerde gelen eleştiriler üzerine Mustafa Kemal Atatürk bölümünde buna binaen Atatürk Mason mudur? isimli makaleyi kısada olsa ele almaya karar verdik ve bu konuda ciddi bir araştırma yaparak diğer istismarlar gibi bu konunun da nasıl istismar edildiğini hep birlikte öğrenelim.

Yaptığımız çalışmalar tamamen objektif olmakla birlikte bulunan rivayetlerden sahihliği tartışılsa da en Atatürk’ün Mason olup daha sonra masonluğun ona göre olmadığıdır.

Yani kısacası Mustafa Kemal Atatürk kesinlikle söylendiği gibi mason değildir. Bu konuda gelen rivayeti kaynakları ile sizlerle paylaşalım.

Paylaşmadan önce şunu belirtelim ki amacımız bir reklam ve saire değildir bu zamana kadar da öyle bir amacımız olmadı sadece makalemiz ve araştırmalarda da bulduğumuz bilgileri delilleri ile paylaşmak istedik. 

Cemal Granda Atatürk’ün Uşağı idim isimli eserinde bu konu ile ilgili şunları söylemektedir : 

GÜLCEMAL vapuruyla Mersin gezisinden sonra İzmir’e gelmiştik. Orada Naim Palas Oteline konuk olduk. Yemek, Atatürk’ün oteldeki dairesinde yenildi.Sofrada Recep Zühtü,Salih Bozok, Kılıç Ali,Tahsin Üzer vardı. Daha yemek başlamadan Salih Bozok :

— «Paşam dün gece Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Karşıyaka’daki Mason Cemiyetinin camlarını tabancayla tuzla buz ettirmiş. Galiba iki el ateş edilmiş. Cemiyet üyeleri korku içindeler.» 

Bu haberi duyunca Atatürk’ün kaşları çatıldı. Çok ciddi bir şekilde :  

— «Hoppala… Bu ne biçim iş yahu? Dağ başında mı yaşıyoruz? Gecenin yarısında bir cemiyete tabancayla kurşun sıkmak olur mu ? Eğer bu cemiyet memleket e zararlıysa kanunî yollar var. Bu yola baş vurulur, kapatılır.»

Atatürk bunları söylerken derin bir düşünce içindeydi. Sofrada Mason’Iuk üzerine çeşitli konuşmalar yapılıyordu .Atatürk , bu konuşmalara pek az katılıyor, daha doğrusu dinler görünüyordu. Başka şeyler düşündüğü muhakkaktı.

Sofradakiler, Atatürk’ün susuşundan da cesaret alarak hiç durmadan Mahmut Esat’a atıp tutuyorlar, kos­koca Adalet bakanının kendi adamlarını silâhlandırarak kanun himayesinde çalışan bir cemiyeti kanun dışı yollardan ateş yağmuruna tutmasını kınıyorlardı.

Silâh atmakla cemiyet kapatılamayacağını belirtip,kanunların ne güne durduğunu soruyorlardı. Mason Cemiyetine tabancayı Torbalılı Emin Bey sıktırmıştı . Emin Bey İstiklâl Mahkemesinde beraat etmişti. Oysa tabancayı Mahmut Esat’ın sıktığı söyleniyordu.

Konuşmalar daha da kötüleyici bir hal alınca Atatürk elini masaya vurarak konuşmacıları susturdu. Sonra hiç kimsenin beklemediği , herkesi şaşkınlık içinde bırakan şu konuşmayı yaptı :

— «Bir zamanlar ben de Mason olmuştum . Bir gün bir arkadaşım beni alıp, Beyoğlu’ndaki Mason Cemiyetine götürdü. Daha ne olduğumu bile anlayamadan kendimi cemiyetin içinde buldum. Mermer merdivenlerden büyük bir salona indik. Orada yüzlerini görmediğim birtakım kişiler vardı. Bizi buyur edip , oturttular, kahveler sundular, hal hatır sordular. Orada fazla kalmadık , tekrar merdivenlerle daha da aşağıya indik. Bir öncekinden daha geniş bir salon da bulduk kendimizi. Salonda büyük bir kalabalık toplanmış , kılıçlı bir tören yapılıyordu. Bu işleri daha önceden bildiğini anladığım arkadaşım beni kolumdan tutmuş , durmadan ne yapmam gerektiğini anlatıyordu. Kılıçların arasından, geçip , kutsal bir kitaba el bastık. Bütün bunlar olup bittikten sonra dışarı çıktık. İçerde çok sıkılmıştım . Bu olaydan sonra bir daha ne o binaya gittim , ne de ordakilerle karşılaştım. Şimdi gitsem , arasam , o binayı bel ­ ki de bulamam . İşte benim Masonluğum bundan ibaret….»

Böylece Atatürk , kendisine Mason , dinsiz diyenlere bu anlattıklarıyla top yekün cevap vermiş oluyordu .

Aradan zaman geçti.Bir akşam gece sofrada bilimsel konular tartışılıyordu. Konuşmacıların arasında Fuat Köprülü , Ahmet Ağaoğlu, İsmail Hakkı Tekçe, Hikmet Bayur ve Mim Kemal Öke vardı .

Aklımda kaldığına göre okul ve basın yoluyla kamu oyunun değiştirilmesi konusu görüşülüyordu. Atatürk , öne sürülen düşünceleri beğenmemiş olmalı ki, konuşmaları yarıda kesiyordu. O sırada Hikmet Bayur, konuşmasının içine Masonluğu da katınca işler değişti. Atatürk , Mason olarak bilinen Mim Kemal’ e dönerek :

— «Kemal Bey. şimdi sıra sizin . Bize Masonluğu anlatacaksınız . Önce söyleyiniz , Masonluğun prensipleri nelerdir? » diye sordu .

Mim Kemal , dilinin döndüğü kadar Masonluğu anlatmağa , bu arada övmeğe çalıştı . Masonluk milliyetçi , halkçı , cumhuriyetçi gibi sözler söyleyince , toplantıda bulunanlardan biri :

— «Mademki Masonluk böyle , bizim Halk Partisinin prensipleri de bunlardan başka bir şey değildir. O halde Masonluğun hikmet i vücud u kalmaz,» dedi . Atatürk tekrar Mim Kemal’den buna karşı ne diyeceğini sordu . O da şu karşılığı verdi :

— «Halk Partisinin prensipleri memleket sınırları içinde geçerlidir. Masonluk , bu idealin memleket sınırları dışına yayılmasına aracı olan rasyonel bir kuruluştur. Diktatörlüğün egemen olduğu ülkelerde Mason locaları yıkılır. Masonlar yok edilirken , Türk millî Masonları huzur ve güvenlik içinde yaşamaktadır. Dünyanın en mutlu Masonları Türkiye’de barınmaktadır. Yabancı Masonlar, yerli Masonlar a kıskanarak uzaktan bakmaktadırlar.»

Masonluğu böylesine hararetle öven Mim Kemal’ i dikkatle dinleyen Atatürk , onun sözü daha fazla uzatmasını önlemek için :

— «Peki, anlaşıldı. Reisiniz kim? » diye sordu . Mim Kemal , hiç kimsenin ummadığı , söylemeğe cesaret edemediği şu sözleri söyledi :

— «Memlekette barış ve huzur isteyen ve bütün Dünyâya seslenerek bu idealin gerçekleştirilmesine çalışan Zatı Devletleridir. »

Atatürk’ün bir anda kaşları çatıldı . Sesinin tonunu sertleştireret: :

— «Ben Mason Cemiyetine girmem . Başkalarının yaptığı prensiplere değil , ancak kendi prensiplerime uyarım.»

Bu sözleri duyan Mim Kemal , biraz irkilir gibi olduysa da, sözlerini şöyle bitirmek istedi :

— «Masonluğun temsil ettiği yüksek idealin kolayca yerine getirileceğini kabul etmek istemiyorum . Fakat bu her ülkede insanlık ülküsünün gerçekleşmesine çalışan aydınların bir araya gelmesine yardımcı olabilir…»

— «Hayır Kemal Bey. Sen bunu söylemeğe mezun değilsin. Günün birinde insanlık idealinin gerçekleşmeyeceğini kabul etmek doğru değildir. İnsanlığın günün birinde bu mutlu sonuca erişmesi çok mümkündür. »

Ünlü bir Masona yanlış düşündüğünü söyleyen Ata­türk , gelecekteki mutlu insanlık için her zaman insanüstü gördüğümüz ülküsünün gerçekleşeceğine inanan asil bir insandı. Ulusun kalkınması için sosyal reformları her şeyin üstünde tutmuştu.Başkalarının değil , kendi prensiplerini uygulamıştı .

Bunların yanında devlet arşivlerine de baktığımızda yine bu rivayetleri destekler nitelikte belgelere de ulaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şu şekildedir.

Meclisteki masonlar Dr. Mim Kemâl’i öne katarak Reis-i Cumhur’a gitmişlerdi. Mim Kemâl, Reis-i Cumhur’a hitâben:

“Efendimiz, biz zâten mâiyet-i devletinizdeyiz. Fakat siz Meşrik-i Âzâmımız olursanız, bir pervâne gibi etrâfınızda dönüp dolaşırız.” demiş.

Reis-i Cumhur: “Peki bir şey soracağım, bana cevap veriniz de sonra… Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve mektubunuzun ismi nedir?”

“Biz Cenova’ya tâbîyiz ve reisimiz Barca Mişon cenaplarıdır.” demiş. Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemâl Paşa onlara hitâben: “Haydi defolun buradan! Cehennem olun gidin! Yahudi uşakları! Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi. Ben sizin gibi bir çift Yahudi’ye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün locaları kapatmadığınız taktirde, yarın teşkil edeceğim Divân-ı Harb-i Örfî’ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan!” diyerek onları kovdu. (İbrahim Arvas, Târihî Hakikâtler, S.71-72) ARŞİV: Başbakanlık Osmanlı Arşivi)

Evet kıymetli okuyucularımız bu zamana kadar gerek muhafızakar kesim olsun gerekse diğer kemalist diye nitelenen kesim olsun kesinlikle bu konularda bilgisizdirler. Mustafa Kemal Atatürk İslam’a ve vatanımıza hizmet eden büyük bir şahsiyettir.

Kimsenin dini bizi ilgilendirmemekle birlikte yapılan yalan rivayetlere bu konuda kanılmaması gerekmektedir. Bugün Necip Fazıl , Kadir Mısırlıoğlu , Mustafa Armağan ve onların yolundan giden bazı tarihçilerin uydurma belgelerle devlet arşivine bazı şeyleri ekleme ve Mustafa Kemal Atatürk’ ve kurduğu Cumhuriyet sistemine son derece karşı olsalar da bizler gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Belgelerle Gerçek Tarih diye daha önce açtıkları internet siteleri ile yayın yapan bu kuruluşların sosyal medyadaki yayınları incelendiğinde temeli ingiltere’ye dayandığını da ekiplerimiz tespit etmiştir.

Yine yazımıza şunları da eklemeden bu konu anlaşılmaya bilir,bazı masonlar tarafından Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış kitaplarda zorlama rivayetlerle masonlar Atatürk’e sahip çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu eserleri de inceledik dilerseniz sizde objektif bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Belli başlı masonlar tarafından Atatürk’ün mason olduğunu iddia eden bazı kitaplar şunlardır : Tamer Ayan – Mustafa Kemal Atatürk ve Masonluk Kitabı  / Osmanlıcılık Uluscu Akımlar ve Masonluk -Tarihten Günümüze Masonluk / Tuncer Tuğcu Masonların Saklı Tarihi gibi kitapları da incelerseniz Mustafa Kemal Atatürk’ün zorla yorumlarla mason olduğu ve hep aynı şeyleri tekrar ettiklerini de görebilirsiniz.

Ülkemizde Necip Fazıl , Kadir Mısırlıoğlu , Mustafa Armağan ve bazı kesimlerin Mustafa Kemal ile ilgili yaptığı eleştirilerde Fısıltı Gazetesi diye bir gazetenin yalan beyanlarını delil olarak getirilmesi kabul edilmediği gibi bu yapının o zamanki uzantıları malesef günümüzde hala devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk bölümümüzdeki Atatürk’ün İslam’a yaptığı hizmetleri tek tek anlatmaya devam edeceğiz.

Süleymanlı Haber olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü DECCAL olarak nitelendirenlerin Süleymanlı değil farklı gruplar tarafından Süleymanlılar cemaatin içine sokulmuş , İslamı ve Türk Milletini alttan oyma peşinde olanlardır. Bilgisiz olanların da yalanlara alet olmamalarını tavsiye ederiz.

Araştırmalarımızı yaparken yine Türkiye’de masonik faliyetleri de biraz inceledik bazı bilgiler ilginç olmakla birlikte www.mason.org.tr/turkiyede-masonlugun-tarihcesi kendi internet sitelerinde yazmış olduğu ve Osmanlıdan bugüne Türkiye bölgesindeki tarihçelerini de yazmışlardır.

Yine bu konu ile ilgili tarih bilmeyen bazı insanlar Mustafa Kemal Atatürk Elini göğüsüne götürüp mason işareti yapıyor demeleri idi , bu konuda bir başlık açıp konuyu ele alacağız ve onun da ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız.

Mustafa Kemal Atatürk Mason Mudur ?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. 17 Aralık 2021, 09:16

    araştırın kardeşim.Almanyaya selamlar bu sitede Atatürk düşmanlığı ve insanlara hatalı bilgileri verecek değiliz.