Süleyman Hilmi Tunahan Hayatı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sırruh Efendi Hazretleri 1888 (Hicri 1305/ Rûmî 1304) senesinde, günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Silistre’nin Hezargrad kasabasının (bugün Razgrad şehri) Ferhatlar Köyü’nde dünyaya geldiler.

Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) Efendinin Mübarek Hayatı

Babası Hocazâde Osmân Fevzi Efendi (1845-1928) tahsîlini İstanbul’da tamamlamış ve Silistre’de Satırlı ve Hacı Ahmed Paşa Medreselerinde yıllarca müderrislik yapmış mâruf bir dersiâmdır.

Annesi Hadice Hanım’dır. Dedesi ise, Kaymak Hâfız nâmı ile meşhur bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiş olan Mahmûd Efendi’dir.

Hocazâdeler olarak bilinen bu asil ailenin ceddi, Seyyid İdris Bey’e dayanır. İdris Bey, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından Tuna Hânı nasb edilmiş ve üstelik kendisine kız kardeşi tezvic edilmiş bir zâttır.

Süleyman Efendi Hazretleri, babası gibi Hocazâde lâkabını kullanmış olup Soyadı Kanunu’yla birlikte “Tunahan” soyadını almış ve küçük yaşta vefat eden oğlu Fâruk’tan dolayı da “Ebu’l-Fâruk” künyesiyle tanınmıştır.

Babası Osman Efendi, İstanbul’da tahsîline devam ederken , dikkate şâyân bir rüya görür. Rüyasında, vücudundan kopan bir parçanın gökyüzüne çıkıp dünyaya ışık saçtığını görür ve rüyasını “sulbünden gelecek bir evlâdının dünyayı mânen aydınlatacağı” şeklinde tabir eder.

Silistre’ye dönünce evlenir. Dünyaya gelen Fehim, Süleyman Hilmi, İbrâhîm ve Halil ismindeki dört oğlundan ve Zahide isminde bir kız evladından rüyanın tabirine muvafık düşecek istidâdı Süleyman Hilmi’de görür. Onun yetişmesi için husûsî bir ihtimam gösterir.

O kadar ki Süleyman Efendi Silistire’de Satırlı Medresesinin ilk sınıflarındayken babasının huzuruna her çıkışında onun ihtiramla ayağa kalktığına ve buyurun Süleyman Efendi oğlum diye fevkalede bir iltifat ve alaka gösterdiğine şahit olur.

Süleyman Efendi bu halden o kadar mahcuptur ki babasının huzuruna girmek için onun başını eğerek kitap okuduğu mangala cezve sürdüğü veya başka bir işle meşgul bulunduğu anları seçmeye başlamıştır.

Süleyman Efendi hazretlerinin seceresinde hiç şaibe olmayan peygamber efendimizin (s.a.v) pâk nesline dayanmaktadır. Babaları tarafından Hz.Hüseyin’den dolayı “Seyyid“ anneleri tarafından Hz. Hasan‘dan dolayı “Şeriftir“ler. #süleymanhilmitunahan

Süleyman Hilmi Tunahan Hayatı