Süleyman Hilmi Tunahan Kronolojisi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bu bölümümüz de Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) efendimizin sizlere kısa bir şekilde yaşamından ve bizlere aktarıla gelen olaylar sıralamasını aktarıp olayları tarihsel veriler ışığında bilgilendirmesini yapmak isteriz.

Her ne kadar üstadımızın hayatı başlı başına bir maneviyat deryası olsa ise de bizler elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak isteriz.

Tarih (Miladi/Rumi)

1888/1304 Süleyman Efendi (K.S) Hazretleri, Silistre’nin Hezargrad kasabasının Ferhatlar Köyü’nde dünyaya geldi.
1902/1318 Silistre Rüşdiye Mektebi’ni bitirdi. Satırlı Medresesi’nde ders okumaya başladı.
1907/1323 Tahsîline devam etmek üzere İstanbul’a geldi.
1913 Bafralı Ahmed Hamdi Efendi’den birincilikle icâzet aldı.
1914/1330 Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi Kısm-ı Âli’ye (Sahn Medresesi) girdi. Doğrudan üçüncü sınıftan başladı.
1916/1332 Medresetü’l-Mütehassısîn’in (Süleymaniye Medresesi) Tefsir-Hadis bölümüne kaydoldu.
1918/1334 İstanbul Müderrisliği Ruûsu verildi.
1919/1335 Süleymaniye Medresesi’nin Tefsir-Hadis şubesinden mezun oldu.
1923 Medresetü’l-Kuzât’tan mezun oldu.
1926 Doğduğu yer olan Ferhatlar’ı son defa ziyaret ederek 40 gün kaldı.
1928 Babası Osmân Efendi vefât etti.
1936 Bilfiil irşâd vazifesine başladı.
1939 İlk defa tevkif edilerek, birinci şubenin tabutluklarında 3 gün tutuldu.
1944 İkinci defa tevkif edildi. Birinci şube tabutluklarında 8 gün tutuldu.
1949 Kur’an Kursu açılmasına, sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girdi.
1951 Şehzadebaşı’ndan Kısıklı’ya taşındılar. Çamlıca’da bir iş adamının eski köşkünün birinci katında ilk Kur’ân Kursu faaliyeti başladı.
1952 Çamlıca’da Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretlerinin Çilehanesi’nin yanında , Üsküdar Müftülüğü’ne bağlı olarak ilk resmi Kur’an Kursu açıldı.
1956 Cezayir Müslümanlarının Fransız sömürgeciliğiyle mücâdelesi esnasında, vaazlarında “Müslüman kardeşlerimize duâ edelim” dediği için, karakola çağrıldı ve ifâdesi alındı.
1957 Bursa’da tertiplenen mehdilik hadisesi üzerine tutuklandı ve Kütahya Hapishanesi’nde, 69 yaşında iken 59 gün hapsedildi. Yargılandı, beraat etti.
1959 (16 Eylül Çarşamba) İstanbul Kısıklı’daki, Hane-i Saadetlerinde 72 yaşında oldukları halde dâr-ı bekâya irtihâl eylediler.

Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) üstazımız ile ilgili kronoloji çalışması bu şekilde olmakla birlikte ailesine ait bilgilere de sosyal medya ve internet üzerinden ulaşılabildiği gibi telif haklarına riyayet etmek adına bizler bu bilgileri burada bırakıyoruz. Sizler gerekli gördüğünüz takdirde bizlerden veya internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.#süleymanhilmitunahan

Süleyman Hilmi Tunahan Kronolojisi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir