Süleymanlılar Camiye Gitmez mi ?

featured

İnternet ortamından yani sizden gelen sorulara cevap vermeye devam etmekteyiz.

Öncelikle Süleymanlı Haber sitemizi ziyaret eden kıymetli ziyaretçi arkadaşlarımız, soru sorarken Süleymancı kelimesinin kullanılmasını hoş karşılamadığımızı belirterek Süleymancılar camiye gitmez mi ? Süleymancılar neden camiye gitmiyor ? Süleymancılar Diyanet’e karşı mı ? diye gelen bir çok soruya dönüp bu soruları düzelterek tek tek cevap vermeye dilimiz döndüğünce ve gücümüz yettiğince yanıtlamaya gayret edeceğiz.

Süleymanlılar ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki durum nedir ?

Kıymetli ziyaretçi kardeşlerim öncelikle 1930’lu yıllar Cumhuriyet’in ilk kurulduğu ve sonraki zamanlarda Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) efendi ülkemizde belli başlı büyük Camiiler de vaaz verme, kuran öğretme ve namaz kıldırma gibi bir çok görevde bulunmuştur.

Daha sonraki yıllarda müderrislik ve öğretmenlik yapan Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) Efendimiz, Tekke ve Zaviyeler kanunu ile bulunduğu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. ( Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) hakkında üsdadımız atıldı diye nitelendirmeler yapılmaktadır. Bu ifadeler yanlıştır).

Diyanet İşleri Başkanlığı ve devlet yönetimindeki bazı tutum ve hareketlerden dolayı sadece resmi hizmetlerden ayrılmıştır. Resmi hizmetlerden ayrılmasıyla, o dönemde bağımsız hareket eden Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) efendimiz, halk ile iç içe olmuştur.

Konuyu bu şekilde değerlendirdikten sonra asıl sorumuza cevap vermek gerekirse, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) üstadımız arasında her ne kadar tatsızlık olsa da, asla kavga tutumu söz konusu değildir.

İleriki aşamalarda (Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) vefatından sonra) Gerek Diyanet İşlerinde görevli bazı hocaların tutumu gerek Süleyman Hilmi Tunahan’ın talebeleri arasındaki bazı kişisel sorunların yaşanması, vb davranışlar yani kişisel ihtiraslar neticesinde araya soğukluk girmiştir.

Söz konusu olay ve tutum zamanla büyüyüp bir ayrışmaya kadar gitmiştir. Durumun özeti asıl olarak kişisel ihtiraslardır.

Yani ne Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) ne de Diyanet İşleri Başkanlığı arasında abartılacak bir problem olmamasına karşın sonraki neslin ipleri koparmış gibi görünmesine dayanarak çeşitli gruplar fitne , fesatlık, asılsız haber ve ithamlarla onları, birbirlerine düşman ve karşıymış gibi gösterme çabaları olmuştur. Bu durum son derece hatalıdır.

Süleymanlılar Camilere Gitmez mi ? Süleymanlılar Camiye Gitmemeli mi ?

Süleyman Hilmi Tunahan üstazımızı gönülden sevenler, onun tavsiyelerine uymayı canı gönülden kabul eder.”içimiz Hak, dışımız Halk ile” düsturunu ilke edinen Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) üstazımızın da belirttiği gibi onu sevenler olarak camilerde halk ile olmak bizler için bir müslümanlık görevidir.

Hatta rahle, tedrisat, eğitim ve öğretimini tamamlamış, dini alanda ihtisaslı olan kardeşlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığının ataması olmayan köy ve belirli mahallelerinde imamlık vazifesini geçmişte üstadımızın talebelerinin yaptığı gibi bu gün de belli noktalarda rahle eğitimi yapmaya ve dini alanda hiçbir ücret talep etmeden hizmet etmeye devam etmektedirler.

Burada yaşanan en büyük sorun, o bölgeye Diyanet İşleri Başkanlığımızdan imam hatip tayin edilince , önceki ücretsiz vazife yapan üstazın talebeleri arasındaki ve halkın da tutumu ile bazı fikir ayrılıklarındaki tatsız görüş ayrılıklarıdır. Her ne kadar bu görüş ayrılıkları olsa da, Resmi görevli hocalar yetkiye sahiptirler.

Görevlerini yapmadıklarında söz hakkı bize düşmekte iken, görevini yapan resmi görevlilerin de talimatlarına itaat edilmelidir.

Yukarıdaki sorumuza binaen Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) severleri kesinlikle cami ve mescitlere gitmektedirler ve halk ile iç içedirler. Bunu zaten Rabbimiz  emretmekte ve Resulullah (sav) hayatı ile uygulayıp bizlere örnek olmaktadır. Bu davranışın tersi bir durum asla söz konusu değildir.

Medya ve halk arasındaki yapılan dedikodulara kulak asmamanızı sizden önemle rica ediyoruz. Bulunduğunuz mıntıkalarınız da , yurtlarda bu ve benzeri söylemler içerisinde olanlara kesinlikle fırsat vermemelisiniz.

Süleymanlılar Neden Camiye Gitmiyor ?

Bu tür sorularla algı yaratılmak istenmektedir. Bunlar devlet içinde devlet, halktan ayrı davranışlardır, dikkatli olun camilere de gitmiyorlar tarzında .

Kesinlikle böyle bir ayrımcılığa giren bir Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) sevdalısı var ise ve hatta bunu dillendirenler var ise lütfen kendisini sorgulasın.

Çok çeşitli duyumlar alıyoruz. Bu duyumları burada belirtmek istemesek de hiçbir mescidimiz ve caamimiz sahipsiz değildir.

Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) efendimize tabii olan onu seven tüm müslümanlar camiye gider ve gitmelidirler. Süleymanlılar neden camiye gitmiyor diye bir soru bile olumsuzdur.

Süleymanlı Haber Özel Yazısı

Süleymanlılar Camiye Gitmez mi ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir