Süleymanlılar Cemaatinin Başındakiler Günahsız mıdır?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Süleymanlılar Cemaatinin Başındakiler Günahsız mıdır?

Yine üstünde durulması gereken en çok suistimal edilen bir konuyu ele alıyor ve bunları delilleri ile birlikte açıklamaya ,  siz sevgili okuyucularımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz.

İnsanları din üzerinden kandırmanın en basit yollarından bir tanesini kişileri , şeyhleri , cemaat ve tarikat liderlerini veya belli bir zümrenin başındaki şahışları ilahlaştırıp günahsızlaştırmaktır. Cemaatlerde ve tarikatlarda en suistimale açık olan konulardan bir tanesi budur.

Sözlerimizi uzun uzadıya delillendirmeden önce konuya direkt hüküm vereceğiz. Süleymanlılar Cemaatinin başında olan kişiler günahsız mıdır ? sorusuna cevaben :  kim böyle bir iddia ederse kesinlikle şirkin en büyüğünü yapmış olup , liderini şeyhini putlaştırmıştır.

Bu , Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) dahil öncesi için sonrası içinde geçerlidir. Aynı zamanda gerek Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) gerekse ondan sonraki cemmatin öncülüğünü yapmış olanların böyle bir iddiası yoktur. Kısacası mürşid uçmaz ,müritleri uçurur…

Bir başkasının günahları bizleri asla ilgilendirmez velakin bugün hoca olan insanların , islam dinini ve islam alimlerini anlatırken cemaatlerinin başındaki liderlerinden örnek verirlerken söylemlerine son derece dikkat etmesi gerekmektedir.

Bugün bilerek veya bilmeyerek kendi cemmatlerinin liderlerini günahsızdır diye vasıflayan bazı zihniyetlere son derece dikkat edilmesi gerekmekedir. Kuran ve Sünnet bütünlüğünde konuyu ele almak en doğrusu olacaktır.

Kuran ve Sünneti hariciler gibi kendi çıkar ve hevesleri uğruna kullanıp olmayan rivayetlere ve bu konuda gerek Şia gerekse bazı Ehli Sünnet kisvesi altında yöneticiliklerini meşru göstermek adına uydurulan hadisi şeriflere dikkat edilmelidir.

Çünkü bu rivayetleri peygamberimiz s.a.v söylemediği halde , Rasulullah efendimize nisbet ettirilerek insanlar peygamberimizle ve peygamberimiz üzerinden yanıltıcı bilgileri sunup , kişileri malesef hatalı bilgilendiriyorlar.

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v) Allah Rasülünün ve tüm peygamberlerin ismet sıfatı vardır. İsmet sıfatı sadece peygamberlere has bir sıfattır.

Rasül ve Nebilere ait olan İSMET sıfatını sitemizde Peygamberlerin İsmet Sıfatı isimli yazımızda detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Bu bilgilendirmeler neticesinde peygamberlere has olan ismet sıfatını bugün alimler peygamberlerin varisleridir diye rivayetler üzerinden kendi alimlerine , evliya diye nitelediklerine veya tarikat liderlerine vs atfetmektedirler.

Suistimal edilip insanların tarikat veya cemaatler de hiyerarşi sağlanması ve itaat ettirilme noktasında tarikat veya cemaatin başındakiler kutsanmaktadır. Bu kutsanmada liderlerinin veya başındaki kişilerin günahsız olduğunun insanlara anlatılması ve bu yolla insanların kandırılması malesef çok üzücüdür.

Yine bu yazımıza binaen evliya , mürşidi kamil, silsile-i sadat ve şuan liderlik yapan kim olursa olsun günahsızdır , günah işlememiştir , günah işlemez ( ve benzeri )tarzdaki tüm söylemlerin dinimiz islam ile alakası yoktur.

Bu temel anlayış şia kültürünün masum imam anlayışı ve diğer dinlerdeki kutsallıkların , devşirilip tarikat ve tasavvuflara nüfüs ederek dinin bir parçası gibi gösterilmesinden ibarettir. Her cemaat ve tarikat bu yollarla kendilerine belli bir çıkar sağlayıp insanlar üzerinde maddi manevi baskılar yapmıştır.

الحفظ Hıfz kavramından biraz bahsetmek gerekebilir bu konuda Allah’ın, velî kullarını günahta ısrar etmekten koruması anlamında tasavvuf terimin de ele aldığımızda günahta ısrar etmekten yani günah işlememekten değil.

Bir velînin günahsız ve hatasız kabul edilmesi mümkün değildir; aksi takdirde velî peygambere eşit duruma getirilmiş olur. Bu da kaş yaparken göz çıkarmakdan daha tehlikelidir.

Hem farkında olmadan birilerinin yaptığı hatayı yaymaya hem de bu hataya inanmayan kitleler ile Üstadımız Süleyman Hilmi Tunahan ve süleymanlılara kin oluşmasına vesile olur.

Son olarak burada yazdıklarımız sadece süleymancılar nezdinde değil, tüm cemaatler içinde geçerlidir. Yine bu konu ile ilgili yapılan bir suistimalde Süleymanlıların Lideri Alihan KURİŞ, iki peygamber yetkisine mi sahip? isimli  altı çizili yazının üstüne tıklayıp makalemizi okuyabilirsiniz.

Süleymanlılar Cemaatinin Başındakiler Günahsız mıdır?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir