Fazilet Neşriyat’ın ‘Husamâ Namazı’ Yalanı

featured

Allah’ın selamı , rahmeti bereketi cümlemizin üzerine olsun kıymetli okuyucularımız. Süleymanlı Haber olarak yeni bir reddiyemizi sizlere sunarak din adı altında anlatılan, Kuran ve sünnet dışı olan uygulamaları tek tek delilleri ile anlatmaya devam ediyoruz.

Bu reddiyemiz Fazilet Neşriyat’ın yayınladığı ‘Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER’ isimli kitapta bulunan ve Süleymancıların internet sitelerinde bu kitaptan alıntı yaparak yayınlamış oldukları ‘Husamâ Namazı’ isimli içeriğinedir.

Süleymanlı Haber olarak , Fazilet Neşriyat’ın yayınladığı ‘Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER’ isimli kitapta bulunan Kuran ve Sünnet dışı uygulamaları milletimize tek tek anlatarak nasıl Kuran ve Sünnete uymadıklarını , bid’at ibadet türleri ile milletimizi nasıl kandırdıklarını delilleri ile belirtmekle birlikte, Süleymanlı Haber olarak Fazilet Neşriyat’ın ilgili birimlerine yazılarımızı gönderdiğimizi ve cevap verilmediğini de sizlere belirtmiştik. Bu kısa açıklamalardan sonra dilerseniz konumuzu teşkil eden reddiyemize giriş yapalım.

Fazilet Neşriyat’ın , ‘Husamâ Namazı’ başlıklı konu içeriğini bu sefer ‘Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER’ isimli kitaptan değil de Süleymancılar yani kendilerini Süleymanlılar olarak isimlendirdikleri internet sitelerinden ekran görüntüsünü alarak aşağıya ekliyoruz.

husama namazi uydurmasi yalanci fazilet

Yukarıdaki ekran görüntüsü bizzat kendi internet sitelerinden olmakla birlikte Fazilet Neşriyat’ın yayınladığı ‘Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER’ isimli kitabından alıntı ve aynı bilgiler web sitelerinde de mevcuttur. İlgili kitap elinizde var ise basım tarihlerine göre değişiklik gösterebildiği için sayfa numarası belirtmemekle birlikte ‘Husamâ Namazı’ başlıklı içerik bizdeki eserde 19.sayfada bazı kitaplarda [s. 58] de bulunmaktadır.

”Husamâ Namazı ”

Kıyâmet günü, hak iddiâ edenlere bu namazla mukâbele edilir. Mübârek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.

4 rek’at bir namazdır. 4’üncü rek’atte selâm verilir. Aynen öğle namazı gibi kılınır.

1’inci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 3 “Kul yâ eyyühel-kâfirûn…”,
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 1 “El-hâkümüt-tekâsür…”,
4’üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 15 İhlâs-ı şerîf, 1 Ayetü’l-Kürsî.”diye belirttikleri namaz türüne dair Peygamberimiz a.s efendimiz , sahabisi , tabiun ve etbaai tabiundan hiçbir sahih kaynak yoktur.

Daha önce birçok yazımızda ‘Kul Hakkının ‘ nasıl ödeneceğini belirtmiştik. Bir insan kul hakkını ödemek ister ise namaz kılarak değil , kul hakkı yediği kişiye hayatta ise yaptığı hatayı dile getirip pişmanlığını itiraf etmesi ve Allah’a tövbe etmesi gerektiğini , dilerse kul hakkını yediği kişi af eder , diler ise karşılığını isteyebilir, diye anlatmıştık. Bunun neticesinde tövbe edip yaptığı günahlardan pişmanlık duyanların ise 2 rekâtlık tövbe namazını kılabileceğini de bildirmiştik.

Husamâ Namazı denilen olay halk arasında kul hakkı namazı diye de adlandırılmakta olup böyle bir uygulamayı bazı tarikat ve tasavvuf ehli ortaya attığını araştırmalarımız neticesinde ulaşmış olmaktayız. Ayrıca Hasımın çoğulu, hasımlar, düşmanlar demektir.

Konu ile ilgili araştırmalar yaptığımızda bu konuda yine şaşırmadığımız sonuçları elde ettik. Nakşibendilik dinine mensup insanların (evet hatalı duymadınız , artık sitemiz bu kelimeyi İslam dinine alternatif din olarak ortaya çıkardıkları Nakşibendilik dini olarak adlandırmayı uygun görmektedir.) bid’at ve hurafenin tüm kaynaklarının aslına indiğimizde , her arama ve kitap tarama çalışmalarında bu asılsız ibadetlerin kaynaklarında yer aldıkları ortaya ortaya çıkmaktadır.

Bu işi o kadar profesyonel manada yapmışlar ki İslam dininin aslındanmış gibi İslam dininin ortaya sunduğu ibadet türlerini kullanıp bid’at şekilde insanlara din diye anlatmaktalar ve bunu din diye anlatırlarken tıpkı şeytanın doğru yolun üzerine oturması gibi : ‘Aman canım namaz kılıyor, ne var bunda ? Sende 2 rekât namaz kıl veya bak bunlar bizi eleştiriyor , kesin namaza karşı ! ‘ gibi ifadeleri duyabilirsiniz. Tüm bu sualleri sitemizde bizler açıkladık , dileyen arama butonundan veya reddiyeler bölümünden detaylı ulaşabilir.

Konu ile ilgili araştırmalarımızda “İslam dininde ibadetler Allah ve Rasulü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur’an’da ne de sünnette “kul hakkı namazı” diye bir namazdan söz edilmemiştir. Yine bu tespitimizin sorunlu olduğunu utanmadan dile getirenler : Şer’î Deliller sadece Kitap ve Sünnet’ten ibaret değil ki… Ayrıca üstüne üstlük / fazladan olarak, iki ana kaynakta sarahaten belirtilmeyen bu ve benzeri hükümleri açıklayan Edille-i Şer’iyye-i Fer’iyyeler mevcut. Hatta bunların da ötesinde şeriatın bâtıniyle alakalı hususlarda, Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) hakiki vârisleri olan evliyâlullahın ilham ve keşifleri de var. Her ne kadar bunlar şeriatın zâhirinde delil olarak kabul edilmese de, kıyamete kadar onların hükümleri de kendi alanlarında / bâtın-i şerîatte câri ve mer’îdirler… ”yalanını bile atmaktan geri durmamışlardır.

Sistematik yalanları hep Peygamberimizin varisleri olduğunu nitelendiren evliyâlullahın ilham ve keşiflerine atfedenlerin bugün Alihan Kuriş’e iki nebilik vasfını vermesi , Kemal Kaçar’a mehdilikten tutun da Hz.İsa’nın yetkilerinin verilmesinden ve benzeri birçok şeyden yalan bir şekilde söz etmeleri kaçınılmazdır. Oysaki Kuran ve Sünnet bu insanlara yetmediği gibi Kuran ve sünnet üzere hareket eden gerçek alimlerimiz de bu insanlara yetmemektedir. Çünkü kendi uydurukları dine paralel bir takım yalanları atabilmek ve insanları kandırabilmek adına bazı kapıları açmaları gerekmektedir.

İşte tüm bunlar ve benzeri şeyler nakşibendilik dininin ana esaslarıdır. Peygamberin varisleri evliyâlullah , ilham ve benzeri keşf gibi kavramlar… Tüm bu kavramları iveç yaparak insanları aldatmaları da hep bu yüzdendir. Şimdi dileyen bu konuları sitemizde veya diğer sahih kaynaklarda arayıp Kuran ve sünnet ekseninde değerlendirebilir.

Yine bazı kaynaklarda Hz.Hüseyin efendimiz ve Kerbela şehitlerinin bu namazı hasımlarına karşı kıldığı iddia edilmiş olsa da bunun da tam aslı bilinmemekle birlikte bu namaz türüne bizler salât-ı havf (korku halinde) namazı demiş olsak ise de Hz.Hüseyin ve Kerbala şehitlerinin bu namaz türüne başka bir namaz ismini verdikleri (“Salâtü’l-havf”) ve kıldıkları namazın da kul hakkı namazı şeklinde olmadığı kendi kaynaklarında belirtilmektedir. İddia edilen ve Hz.Hüseyin (Allah hepsinden razı olsun)’den gelen sağlam bir nakilde bulunmamaktadır. (Ayrıca Hasımın çoğulu, hasımlar, düşmanlar demektir. Bu manayı vermemizin bir sebebi de budur.)

Konumuzu tüm kaynaklardan araştırmakla birlikte son olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda ne dediğine baktığımızda güzel bir cevap verdikleri ve bizlerin de bu konuda aynı düşüncede olduğunu buradan tüm okuyucularımıza bildirmek ister ve ilgili soruya Diyanet İşleri Başkanlığımızın , Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca verilen yanıtı sizlerle paylaşmayı uygun görmekteyiz.

  • Kul hakkı namazı var mıdır?

    Cevap:

    İslam dininde ibadetler, Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur’an’da ne de Sünnet’te “kul hakkı namazı” diye bir namazdan söz edilmiştir. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesidir. Yaptığı zulüm için de Allah’a tevbe etmelidir. Tevbe etmeden önce iki rekât namaz kılınması menduptur. Kul hakkı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kimin üzerinde birinin namusu ya da malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır, hak sahibine verilir. İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahından alınır, onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim, 10).

Süleymanlı Haber olarak Fazilet Neşriyat’ın yayınlamış olduğu ‘Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER’ isimli kitabın namaz adı altında nasıl bid’atları yaydığına bir kez daha tanık olmakla birlikte kendileri bizim ulaşamadığımız bir nassa sahip iseler bunları bize ve halkımıza açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde yazdıkları İslam dinindenmiş gibi gösterdikleri Nakşibendilik dininin kaynakları olduğunu deşifre ettiğimizi bildirmek isteriz.

Süleymanlı Haber okuyucularına önemle duyurulur: Sitemizde reddiyelerimiz özenle takip eden okuyucularımız var ve bu okuyucularımızdan bir kısmı her ne şekilde olursa olsun Süleymanlı Haber yalan atıyor , iftira atıyor demekteler. Hamd olsun verdiğimiz tüm bilgiler, iftira attığımızı değil bizzat kendilerinin baş kaynaklarından alıntıladığımız ekran görüntüleri ile de ortadadır.Dileyen bu eserleri tek tek kontrol edebilir.

Yine bir kısım okuyucularımız var ki (Allah onlardan razı olsun) tüm  verdiğimiz bilgileri Kuran ve Sünnet ışığında sorgulamaktalar. Bu sorgulamaları yaparken şaşırmaya devam etmekteler. Doğru bildikleri yanlışların olduğunu tüm bu yazılarımız ve yazılarımız vesilesi ile kendi araştırmaları neticesinde tespit etmekteler.

Süleymanlı Haber olarak Kuran ve Sünnete uymaya ve bunlar ile insanları uyarmaya fırsat veren Alemlerin Rabbi olan Allah’a Hamd olsun. Bu konuda bir video hazırladık , dilerseniz aşağıdan ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Selam ve Dua İLE….

Fazilet Neşriyat’ın ‘Husamâ Namazı’ Yalanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir