Uhud’dan Hendek Savaşına Kadar Gelişen Olaylar

featured

Uhud savaşından Hendek Savaşına kadar gelişen olaylar ; Raci’ Olayı, Bi’r-i Maune Faciası, Beni Nadir Gazası, Beni Mustalik Gazası, İfk Hadisesi gibi konu başlıklarını ele alacağız.

a) Raci’ Olayı

Hicret’in 4’üncü yılında Lihan kabilesi komşularından birkaç kişi gelerek kendilerine din öğretecek mürşidler gönderilmesini istediler. Hz. Peygamber altı kişi gönderdi. Bunlar Raci’ denen yere vardıklarında hıyanete kurban olduklarını anladılar.

Yanlarındakiler bunları müşrik olan Lihanlılara teslim ettiler. Onlar da bunlardan dördünü şehit ettiler, ikisini Mekkeye götürüp müşriklere sattılar. Müşrikler de onları Bedir’de ölenlere bedel olarak öldürdüler.

Müslümanlar bu altı zatın alçakça bir hıyanete uğramalarına çok üzüldüler. Hz. Peygamber’in şairi Hasan b. Sabit acıklı mersiyeleriyle bu eleme tercüman oldu.

b) Bi’r-i Maune Faciası

Yine Hicret’in 4’üncü yılında idi. Kilab kabilesinden Ebu Bera, Peygamberimize gelerek kabilesine birkaç din öğreticisi gönderilmesini istedi.

Peygamberimiz: “Ben Necidlilere güvenmem” dedi de, Bera O’na teminat verdi. Peygamberimiz bunun üzerine Ashab-ı Suffa’dan 40 kadar zatı gönderdi. Bunlar Maune kuyusu denen yere vardıklarında içlerinden birini Tufeyl oğlu Amir’e göndererek Peygamberin mektubunu sundular.

Amir mektubu okumadı bile. Etrafındaki kabilelerden adam toplayarak, Ebu Bera’nın sözüne rağmen bu mürşidleri öldürmüşlerdir.

İçlerinden yalnız biri sağ olarak kurtulmuş ve Medine’ye gelmiştir, işte bazı kabileler verdikleri sözden dönerek böyle hıyanet ederlerdi. Çünkü müşrikler ve Yahudiler onları kışkırtırdı.

c) Beni Nadir Gazası

Yahudiler, Uhud’dan sonra Müslümanları küçümsemeye başladılar. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalara riayet etmez oldular.

Kuba yakınında Nadiroğulları Yahudileri yaşıyordu. Hz. Peygamber bunlara giderek, ödenmesi gereken iki kişinin diyetinden düşen payı, anlaşmalar gereğince vermelerini istedi. Aralarında bir dedikodu başladı. Meğer Peygamber’e bir suikast hazırlıyorlarmış Peygamberimiz bundan haberdar oldu ve Medine’ye döndü.

Yahudiler her vesile ile Müslümanları rahatsız ediyorlardı. Onun için Hz. Peygamber, Muhammed b. Mesleme’yi göndererek 10 gün zarfında memleketi terkedip başka yere gitmelerini emretti.

Onlar buna razı oldular. Çünkü suçluydular. Fakat münafıkların reisi olan İbn-i Ubey onlara haber salarak kendilerine yardım edeceğini bildirdi.

Bunun üzerine Yahudiler çıkmamaya karar verdiler. Müslümanlar onların kalelerini muhasara ettiler. Nihayet teslim oldular.

Silahlarını ya da mallarını develerine yükleyip gitmelerine müsaade olundu. Nadiroğullarından kalan araziyi Hz. Peygamber Muhacirlere tevzi etmiştir.

Ensardan fakir olan iki kişiye de vermiştir. Diğerleri muhtaç olmadıklarından almamışlardır. Bu yılda Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin doğdu.

Hz. Peygamber, Zeyd b. Sabit’e İbrani dilini öğrenmesini emretmiştir. Çünkü Yahudilere güveni kalmadığından onları tercüman olarak kullanmaktan vazgeçmişti.

d) Beni Mustalik Gazası

Medine’ye dokuz konak mesafede yaşayan Mustalikoğulları, Medine’ye saldırmak niyetinde idi. Hz. Peygamber bu hareketi yerinde bastırmak için oraya gitti. Bunların bir kısmı dağıldı bir kısmı savaşa girdi. 600 esir alındı, 2.000 deve, 5.000 koyun ele geçti.

e) İfk Hadisesi

Bu harbden dönüşte Hz. Aişe validemiz çirkin bir iftiraya maruz kalmıştır. Emaneten takındığı bir gerdanlığı yolda düşürdüğünden onu ararken kervandan geri kalmış, ona rastlayan  Safvan b. Muattal- onu devesine alarak kervana yetiştirmiştir.

Fırsat arayan münafıklar bunu dillerine dolamışlar, Hz. Peygambere Hz. Aişe’ye ve Müslümanlara incitici sözler uydurmuşlardır.

Nihayet Hz. Aişe’nin bu iftiradan temiz olduğuna dair ayetler inmiş, Müslümanlar da sevinmiştir. Kur’an-ı Kerim bunu, açık bir bühtan olarak niteler.

Uhud’dan Hendek Savaşına Kadar Gelişen Olaylar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir