Hz.Muhammed (s.a.v) ve Hayber’in Fethi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hayberin Fethi konusunda ele şu başlıklar ele alınacaktır; Hayber Fethi, Hz. Ali’nin Kahramanlığı, Yahudilerin Tutumu.

a) Hayber Fethi

Hayber, Medine ve Suriye yolu üzerindedir. Burası bağlık bahçelik bir yer olup, Yahudiler yerleşmiştir. yedi kale vardır. Medine’den sürülen Yahudilerin bir kısmı buraya gelmişti.

Hayber Yahudilerinin reisi olan Yesir, Medine’ye hücum etmek için bir plan hazırlamıştı. Hz. Peygamber, Abdullah b. Revaha’yı göndererek Hayber ile bir anlaşma teklif etti. Fakat onlar buna yanaşmadılar. Müslümanlara hücum için Gatafan Araplarıyla anlaştılar.

Onlar harekete geçmezden önce düşmanı yatağında bastırmak amacıyla Müslümanlar 1.600 kişilik mücahidle Medine’den yola çıktılar ve 150 km’lik mesafeyi üç günde alarak Hayber’e gelip dayandılar. Yolda ashab yüksek sesle bağırarak tekbir getiriyorlardı. Peygamberimiz onlara:

“Yavaş söyleyiniz. Siz uzak veya sağır bir varlığa hitab etmiyorsunuz.Allah size çok yakındır” buyurdu.

Karşılarında Müslümanları gören Hayberliler kalelerine kapandılar. Orduya bazı kadınlar da katılmıştı. Hz. Peygambere:

– Askere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, harb meydanında su dağıtmak için geliyoruz, demişlerdi. Bunlar adeta seyyar hastane vazifesi görmüşlerdir.

Hz. Peygamber, Hayber’e girerken şöyle dua etmiştir:

“Ya Rab! Biz senden bu ülkenin ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini istiyoruz. Onun, ahalisinin ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız.”

b) Hz. Ali’nin Kahramanlığı

Hz. Peygamber anlaşma teklif etti. Reisleri olan Mişkem oğlu Sallam reddetti. Bundan sonra harb başladı. Arapların bin yiğide bedel sandıkları meşhur Yahudi pehlivanı Merhab vardı.

Çarpışmalar çok şiddetli oluyordu. Hz. Ali burada çok büyük kahramanlık göstermiş, elinden kalkanı düşünce eline geçen bir kapıyı kalkan gibi kullanarak dövüşmeye devam etmiş ve kaleyi almıştır.

Kaleler birer birer düşüyordu. En çetin kale olan Kamus kalesine sıra gelince yine Hz. Ali buranın kumandanı olan Merhab’ı yere sererek “Hayber Fatihi” ünvanına hak kazandı. (Allah ondan ve cümlesinden razı olsun)

c) Yahudilerin Tutumu

Yahudiler barış istediler. Burada çiftçi gibi oturacaklar ve mahsüllerinin yarısını Müslümanlara verecekler. Bu kabul olundu. Yahudilere iyi muamele yapıldı. Hayber’de Yahudilerin bir ziyafet vererek Hz. Peygamberi zehirlemeye kalkıştıklarını tarihler yazmaktadır.

Hz.Muhammed (s.a.v) ve Hayber’in Fethi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir